Taisyklės

Kiekvienas užsiregistravęs Point.lt portale, sutinka su taisyklėmis ir prižada jų laikytis.

Portalo naudojimo taisyklės

 Point.lt paslaugos yra nemokamos (išskyrus kai kurias papildomas paslaugas) . Point.lt savininkai neatsako už bet kokias pasekmes, įvykusias portalo naudojimo metu. Point.lt savininkai turi teisę keisti taisykles, jeigu tai reikalinga. Bet kokie pakeitimai bus skelbiami šiame puslapyje.

Tiems, kam Point.lt portalo taisyklės yra nepriimtinos, siūlome nesinaudoti Point.lt paslaugomis. Tie kas šias taisykles pažeis, visiškai atsako už pasekmes. Virtuali valiuta, likusi užblokuotoje anketoje, Point.lt vartotojui negrąžinama.

Jeigu Point.lt portalo savininkai nenori teikti paslaugų tam tikram Point.lt vartotojui, jie turi teisę užblokuoti jo anketą, nebūtinai paaiškinę blokavimo priežastį.

Naudojantis portalo paslaugomis, griežtai draudžiama naudoti kitų asmenų asmeninius duomenis. Vienas asmuo gali turėti tik vieną anketą. Kiti to paties vartotojo profiliai bus blokuojami be perspėjimo.

Point.lt paštu uždrausta siųsti piramidinius laiškus (laimės laiškus). Naudojantis savo paštu, anketa, komentarais ir forumu, uždrausta skleisti įmonių, prekių arba paslaugų reklamą. Su konkrečiomis problemomis siūlome kreiptis į moderatorius, pridedant prie laiško nukopijuotą korespondenciją su asmeniniais savo duomenimis ir su laiško siuntėjo vardu, taip pat ir laiku, kada nepageidaujami laiškai buvo siųsti arba bet kokį kitą dokumentinį įrodymą. Draudžiama siųsti nepagarbius, grasinančius ar įžeidžiančius laiškus, komentarus forume ar po nuotraukomis. Draudžiama registruoti anketas, kurių vardas sudarytas iš įžeidžiančių, nepadorių ar rasistinių žodžių. Taip pat draudžiama skleisti religinę ar rasistinę propagandą, bei kurti pažeidžiančias įstatymus temas. Naudojant Point.lt paslaugas, privaloma būti mandagiais su kitais portalo vartotojais.

Uždrausta vertinti nuotraukas naudojant skriptus ar pagalbines programas.

Draudžiama bandyti prisijungti prie svetimos anketos be jos savininko sutikimo. Draudžiama grasinti Point.lt vartotojui privačiame gyvenime bei apriboti galimybes laisvai naudotis portalu.

Taisyklių nesilaikymo atveju, priklausomai nuo taisyklių pažeidimo rimtumo, pažeidėjas bus nubaustas. Už smulkų nusižengimą, vartotojas gali būti tik įspėtas. Moderatorių pastaboms ar įspėjimams prieštarauti negalima. Rimtų pažeidimų atveju, portalo Point.lt vartotojo anketa bus blokuojama be perspėjimo ir be galimybės atnaujinti.

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS

Registruojantis portale, būtina įvesti šiuos asmens duomenis: prisijungimo vardą, el. pašto adresą, lytį, gimimo datą, vardą, pavardę, gyvenamąją vietą. Prisijungimo vardas, vardas, lytis bei gyvenamoji vieta bus viešai matomi tavo anketoje. Kitų privalomų duomenų viešumą vartotojas galės reguliuoti pats.
Visi duomenys, kuriuos vartotojas pasirinko viešai rodyti savo anketoje, taip pat bus aptinkami ir internetinių paieškos sistemų.
Vartotojo įvesti duomenys portalo duomenų bazėje yra saugomi neribotą laiką, nebent vartotojas nusprendžia užblokuoti savo Point.lt anketą. Duomenys iš duomenų bazės sunaikinami praėjus dviems mėnesiams nuo anketos blokavimo datos.

Nuotraukų pridėjimo taisyklės

Nuotrauka turi būti JPG formatu. Nuotrauka privalo būti visame grafiniame paveikslėlyje, t.y. negali būti kokių nors rėmelių ar nenukirptų kraštų, be to turi būti vertikalioje ar horizontalioje padėtyje.

Nuotraukoje būtinai turi būti anketos savininkas, jo veidas turi aiškiai matytis. Asmuo turi būti pirmame nuotraukos plane, todėl, pavyzdžiui, klasės nuotraukos netinka. Pridedant nuotrauką, prašome atkreipti dėmesį į jos dydį ir kokybę. Per mažos, neryškios ar išsiliejusios nuotraukos nebus praleidžiamos.

Jeigu nuotraukoje yra keli žmonės, tada nuotraukos savininkui reikia nurodyti , kur jis nuotraukoje yra. Turi būti nurodyta taip, jog pažiūrėjus į nuotrauką ir jos aprašymą, iškart būtų aišku, kuris yra nuotraukos savininkas. Aprašymą galima rašyti lietuviškai, angliškai ir rusiškai, lotyniškais arba lietuviškais simboliais.

Pornografinės arba erotinės nuotraukos uždraustos. Ribą, kada nuotrauka laikoma neatitinkančia šių taisyklių, nustato moderatoriai. Uždraustos grubios ir užgaulingos nuotraukos bei uždrausti tokie pat nuotraukų aprašymai. Uždraustos nuotraukos, kurios pažeidžia įstatymus, sukelia neapykantą, propaguoja rasizmą arba prievartą (net juokaujant). Pavyzdžiui, draudžiamos nuotraukos, kuriose vaizduojami ginklai nukreipti į asmenį(-is).

Uždraustos visos nuotraukos, kuriose yra vartojama arba matoma: narkotikai, alkoholis, rūkalai. Moderatorius turi teisę uždrausti nuotrauką, kurioje akivaizdžiai matoma, jog asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholinių arba narkotinių medžiagų arba komentaras po nuotrauka propaguoja alkoholinių/narkotinių medžiagų vartojimą. Kanapės lapas nuotraukoje - narkotikų propaganda. Nuotraukos su kaljanu taip pat draudžiamos.

Uždraustos vaikų nuotraukos. Vaikų nuotraukomis laikomos nuotraukos asmenų jaunesnių, nei 6 metai. Taip pat draudžiamos nuotraukos, kuriose akivaizdžiai matosi, jog asmens nuotraukoje ir anketos savininko amžiai nesutampa. Pvz. 20 metų asmuo deda savo vaikystės nuotrauką.

Draudžiamos nuotraukos, kuriose arba kurių aprašymuose yra publikuojama reklama. Prie šios taisyklės priskiriamos ir tos nuotraukos, kuriose yra firmų arba fotostudijų logotipai. Jeigu vartotojo vardas nieko nereklamuoja, jį galima naudoti nuotraukoje bei jos aprašyme. Pvz. pridėti užrašą "made by...". Nuotraukose draudžiamas autorinių teisių reikalaujantis ženklas ©.

Uždraustos nuotraukos, kurias redaguojant, asmenys jose tapo sunkiai matomi ar atpažįstami. Taip pat draudžiamas nuotraukų montažas ar jų fono keitimas. Leidžiamas nebent nuotraukos redagavimas, kuris pagerina kokybę (pagerina kontrastą, šviesumą, balansą).

Tą pačią nuotrauką galima pridėti tik vieną kartą ir tik į vieną anketą.

Draudžiama pridėti nuotraukas, kurios gali būti saugomos autorinėmis teisėmis (pvz. priklauso modelių agentūrai), taip pat ne savo nuotraukas. Uždraustos nuotraukos, kuriose esantys žmonės nėra davę leidimo šias nuotraukas publikuoti. Taip pat draudžiama dėti nuotraukas, kuriose būtų kažkokios detalės apsaugotos autorinėmis teisėmis (pvz. logotipai, pavadinimai ir t.t.).

Jeigu autorinės teisės yra pažeidžiamos, pirmiausiai kreipkitės į vartotoją, panaudojusį nuotrauką Point.lt portale. Jeigu susitarti nepavyksta, rašykit adresu pics@point.lt. Prie laiško pridėkite nukopijuotą susirašinėjimo su pažeidėju tekstą, pažeidėjo duomenis bei nuorodą į neteisėtai panaudotą nuotrauką.

Jeigu asmuo, esantis nuotraukoje arba šios nuotraukos autorinių teisių savininkas, nėra davęs leidimo publikuoti nuotrauką ir pareiškia pretenzijas, asmuo, publikuojantis nuotrauką, visiškai atsako už pasekmes.

Duomenys, kurie gali būti panaudoti pažeidėjo tapatybės nustatymui, yra perduodami atitinkamoms institucijoms. Taip pat, pridėdami nuotrauką, pagalvokite ir apie tai, kad moderatoriai gali uždrausti nuotraukas, nepažeidžiančias minėtų taisyklių, tačiau yra kažką įžeidžiančios ar gali kam nors pakenkti.

Ar nuotraukos atitinka taisykles nustato Point.lt moderatoriai.

Nuotraukos apibūdinimas nėra skirtas ginčams arba prašymams, kurie yra adresuoti moderatoriams. Pažeidus šią taisyklę, nuotrauka yra blokuojama. Jeigu turi klausimų susijusių su nuotraukų taisyklėmis, rašyk į forumo atitinkamą rubriką arbą tiesiai moderatoriui.

Portalo valiuta

Point.lt vartotojai už pinigus gali pirkti Point.lt paslaugas. Puslapyje tavo pinigai rasi įvairių būdų, kaip įsigyti Point.lt valiutos, vadinamos SOLais. Ši virtuali valiuta gali būti iškeista į įvairias Point.lt paslaugas. Paslaugų sąrašą bei jų kainas gali rasti paslaugų puslapyje. Visiems pervedimams yra taikomas pervedimo mokestis, kurio dydis priklauso nuo pervedimo būdo: jeigu pervedimo aptarnavimo išlaidos yra didelės, pervedimo mokestis taip pat bus didesnis.

Kai kurie pervedimo būdai turi limitus. Naudojantis 900-ąja linija iš vieno telefono numerio per mėnesį galima pervesti 250Lt. Naudojant SMS mokėjimus, limitas yra šiek tiek mažesnis - 200Lt iš vieno numerio, per 30 dienų.

Tik portalas Point.lt turi teisę parduoti virtualią portalo valiutą (SOLus). Pirkti ar parduoti šią valiutą iš kito vartotojo yra griežtai draudžiama. Jeigu ši taisyklė nėra paisoma, Point.lt turi teisę užblokuoti pirkėjo ir pardavėjo anketas bei jose esančius SOLus.

Virtuali portalo valiuta SOLai baigia galioti praėjus 6 mėnesiams nuo paskutinės mokamų Point.lt paslaugų naudojimo dienos arba praėjus 6 mėnesiams po paskutinio apsilankymo portale. Pasibaigus SOLų galiojimo terminui, jie bus pašalinti iš vartotojo sąskaitos. Prieš pasibaigiant SOLų galiojimui, vartotojas gaus apie tai įspėjimą. Norint pratęsri SOLų galiojimą, reikia pasinaudoti buy bet kuria mokama Point.lt paslauga,įsigyti daugiau SOLų arba gauti SOLų iš kitų lankytojų. SOLai gauti iš Point.lt (konkursų ar žaidimų metu), nepratęsia galiojimo laiko. SOLų galiojimo terminą galima matyti šiame puslapyje.

OpenSocial programų taisyklės ir sąlygos

Šią programą įdiegus, ji turės galimybę naudoti tavo viešai skelbiamus duomenis ir draugų sąrašą. Taip pat ši informacija bus prieinama programos kūrėjui, draugams, kurie mato tavo veiklą, bei kitiems šios programos vartotojams, nepriklausomai nuo to, ar jie šią programą naudoja mūsų ar kitame portale. Viešai skelbiami duomenys - tai ta tavo anketos informaciją, kurią be apribojimų rodai savo anketoje, įskaitant nuotraukas bei video.

Kontaktinė informacija

Svetainę administruoja: Rate Solutions OÜ (reg. nr. 10998212), adresas: Pärnu g. 69, Talinas, Estija, 10134
Prašome siųsti klausimus dėl atsiskaitymų kreditinėmis kortelėmis pagalba kreditinių kortelių turėtojams.
Tu gali siųsti savo visus kitus klausimus į Point.lt vartotojų pagalbą